Uzupełnij poniższe dane lub wróć do logowania

Adres e-mail służący logowaniu do Bazy

Hasło powinno składać się z minimum 12 znaków

Fundacja WOŚP zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO) informuje, iż:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy z siedzibą przy ul. Dominikańskiej 19c w Warszawie 02-738; tel.: 22 852 32 14;
 2. Wszelkie dodatkowe pytania dotyczące ochrony danych osobowych w Fundacji WOŚP prosimy kierować na adres mailowy [email protected], lub tradycyjny ul. Dominikańskiej 19c w Warszawie 02-738, ewentualnie telefonicznie na numer 22 852 32 14;
 3. Twoje dane przetwarzamy:
  a. na podstawie zgody, w przypadku kiedy zapiszesz się do newsletteru (RODO Art. 6 ust 1 pkt. a),
  b. w celu spełnienia Twojej prośby rejestracji Sztabu WOŚP (RODO Art. 6 ust 1 pkt. b),
  c. w celu wypełnienia obowiązków prawnych związanych rozliczeniem zbiórki publicznej (RODO Art. 6 ust 1 pkt. c),
  d. w celu ochrony ewentualnych roszczeń zawiązanych z organizacją i rozliczeniem zbiórki (RODO Art. 6 ust 1 pkt. f);
 4. Odbiorcą Twoich danych osobowych będą podwykonawcy Fundacji WOŚP w zakresie świadczonych przez nich usług w tym IT, kurierskich, pocztowych, prawnych, hostingu poczty, zgodnie z podpisanymi umowami. Nie mają oni prawa korzystać z Twoich danych w swoich celach. Twoje dane wpisane na wniosku jako „do publicznej wiadomości” zostaną opublikowane na naszej stronie WWW.
 5. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
 6. Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez nas przez czas określony przepisami prawa związanymi z celami przetwarzania danych, jednak nie dłużej niż 6 lat od końca roku w którym nastąpiło rozliczenie zbiórki, lub do odwołania zgody jeśli były zebrane na jej podstawie;
 7. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem chyba, że istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności;
 8. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 9. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem rejestracji Sztabu WOŚP. Jesteś zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości organizacji wydarzenia podczas finału WOŚP, w przypadku newsletteru podanie danych jest dobrowolne, jednak jeśli ich nie podasz, nie będziemy mogli go do Ciebie wysłać;
 10. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani w formie profilowania.