Uzupełnij poniższe dane lub wróć do logowania

Adres e-mail służący logowaniu do Bazy

Hasło powinno składać się z minimum 12 znaków

Fundacja WOŚP zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO) informuje, iż:

 1. administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy z siedzibą przy ul. Dominikańskiej 19c w Warszawie 02-738; tel.: 22 852 32 14,

 2. wszelkie dodatkowe pytania dotyczące ochrony danych osobowych w Fundacji WOŚP prosimy kierować na adres mailowy [email protected], lub tradycyjny ul. Dominikańskiej 19c w Warszawie 02-738, ewentualnie telefonicznie na numer 22 852 32 14;

 3. Przetwarzane Twoich danych jest niezbędne do spełnienia Twojej prośby uczestnictwa w organizacji finału WOŚP, poprzez rejestrację sztabu / imprezy zamkniętej / skarbony stacjonarnej, (RODO Art. 6 ust 1 pkt. b); w przypadku rejestracji do newsletterów, na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Ciebie zgody (RODO Art. 6 ust 1 pkt. a);

 4. odbiorcą Twoich danych osobowych będą podwykonawcy Fundacji WOŚP w zakresie świadczonych przez nich usług, w tym informatycznych, zgodnie z podpisanymi umowami. Nie mają oni prawa korzystać z Twoich danych w swoich celach. Twoje dane wpisane na wniosku jako „do publicznej wiadomości” zostaną opublikowane na naszej stronie WWW.

 5. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.

 6. Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez nas przez czas:

  1. do odwołania przez Ciebie zgody w przypadku zapisania się do któregoś z newsletterów;
  2. w przypadku rejestracji sztabu / imprezy zamkniętej / skarbony stacjonarnej przez 6 lat od końca roku w którym nastąpiło rozliczenie zbiórki (RODO Art. 6 ust 1 pkt. f) w celach związanych z rozliczeniem finansowym zbiórki i rozpatrywaniem ewentualnych roszczeń związanych z Twoim uczestnictwem w zbiórce publicznej;
 7. posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem chyba, że istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności;

 8. masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 9. podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem rejestracji sztabu / imprezy zamkniętej / skarbony stacjonarnej. Jesteś zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości organizacji wydarzenia podczas finału WOŚP;

 10. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani w formie profilowania.